Pressmeddelande

Kära Café Konsthallen-vänner.

Det är med sorg i hjärtat som vi nu har tagit beslutet att stänga caféet.

Vi stänger caféet för allmänheten den 16 december, sista utställningsdagen för Slöjd, Uttryck och Mångkultur.

Vi vill tacka alla våra cafébesökare, catering- och konferenskunder, samarbetspartners och alla ni som på ett eller annat sätt har varit med oss på resan!

Sedan start 2014 har vi jobbat hårt för att utveckla såväl en trevlig och attraktiv caféverksamhet som att skapa en organisation som kan möjliggöra en god kvalitativ arbetsträning för primärt unga vuxna. Vi är stolta över att vi har skapat en organisation som gjort det möjligt för så många unga vuxna att få inträde på arbetsmarknaden. I caféets verksamhet har ungdomarna genom arbetsträning rustats för att därefter kunna och våga ta steget vidare mot arbete eller studier.

Många ideella timmar har också lagts ned för att skapa det fina café som vi har idag och som har öppet sex dagar i veckan. Tillsammans med personalen på Konsthallen har vi kontinuerligt arbetat med att utveckla och förbättra verksamheten, för att höja värdet av upplevelsen i den unika 60-talsmiljön på konsthallen och i Landskrona.

Resan har gått från att vi i starten kunde erbjuda en enkel fika till att vi idag har en meny som erbjuder ”hembakad” fika såväl som varma och kalla rätter, öl, vin, konferens samt catering till större sällskap. Allt som serveras tillagas och bakas på plats med, så långt som möjligt, ekologiska och fairtrade ingredienser.

Vi ses idag som en naturlig samarbetspart vid stora evenemang som Trädgårdsgillet, Fotofestivalen och Konstrundan med flera. Att vi har hittat ett bra koncept ser vi på att antalet besökare och beställningar stadigt har ökat. Det är vi stolta över.

Café Konsthallen är ett arbetsintegrerande socialt företag. Det innebär att vårt huvudsakliga syfte är att fungera som en mellanarbetsmarknadsplats för dem som av en eller annan anledning har svårigheter att komma in på dagens arbetsmarknad i Sverige. Att driva café har varit vårt verktyg för att kunna arbeta med just detta. Att dessutom driva café i en offentlig kulturinstitution kräver stor lyhördhet och samarbetsvilja.

Vi har kunnat erbjuda arbetsträning med daglig handledning genom projektmedel som Folkuniversitetet sökt och bidragit med. Projektmedel är dock inte en långsiktig lösning utan oftast ett sätt att starta igång en verksamhet. Vi har under flera år fört samtal med kommunen för att hitta fram till en samverkansform som fungerar långsiktigt, men har inte nått hela vägen fram.

Vi hade kunnat välja att ”överleva” och driva caféet ett år till, men denna kortsiktighet är inte försvarbart utifrån vårt syfte att bredda arbetsmarknaden för personer som behöver stöd. Utan en långsiktighet kan inte vi/Café Konsthallen planera för mer än ett år i taget och därmed går det inte heller att bygga en stabil och hållbar organisation som kan ta ansvar för de personer som bereds arbetsträning och anställning i verksamheten .

Vår ideologi vilar på hållbarhet, utifrån såväl människor som miljö och ekonomi – och det är också utifrån denna ideologi som vi nu tagit beslutet att avveckla vår verksamhet.

 

Styrelsen för Café Konsthallen i Landskrona

Lena Bjering, Rebecka Hinn, Jeanette Höljefors, Maria Andersson, Berta Ferreira

Kontakt:

Lena Bjering, 0736 – 44 77 74, lena.bjering@folkuniversitetet.se

Rebecka Hinn, 0768 – 727 999, rebeckahinn@gmail.com

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag: sofisam.se